گواهینامه ها

ماسک

pdf

YJ202005488

pdf

گواهی CE (EN149 )_M6007047 (1)

دستمال مرطوب

pdf

75662-005-01 (200) _ گواهینامه_مستقیم_مصرف مواد مخدر

pdf

ارزیابی حمل و نقل بار هوایی و دریایی

pdf

دستمال مرطوب مرطوب ضد عفونی کننده

pdf

گزارش آزمون EN 14885-2018

pdf

MSDS - EN

صابون مایع

pdf

ASH20-018157-01

pdf

HKHC2004003149HC-02 (1)

pdf

رسیدن