کارگاه تولیدی

نمایش کارگاه تولیدی

حداکثر حجم تولید روزانه به 100000 می رسد. حجم فروش سالانه ما در حال حاضر به 80،000،000 کنیستر می رسد.

ما متعهد به ارائه محصولات با کیفیت بالا از منبع به مشتریان هستیم.

about2

about2

about2

about2

about2

about2

آماده حمل

about2

about2

about2

about2