کارگاه تولید

نمایش کارگاه تولید

حداکثر حجم تولید روزانه به 100000 می رسد.حجم فروش سالانه ما در حال حاضر به 80000000 قوطی می رسد.

ما متعهد به ارائه محصولات با کیفیت بالا از منبع به مشتریان هستیم.

حدود 2

حدود 2

حدود 2

حدود 2

حدود 2

حدود 2

آماده ارسال

حدود 2

حدود 2

حدود 2

حدود 2