دستمال مرطوب کفش

  • دستمال مرطوب کفش سفید و چرمی را به راحتی تمیز کنید

    دستمال مرطوب کفش سفید و چرمی را به راحتی تمیز کنید

    دستمال مرطوب کفش را تمیز، تغذیه و درخشان کنید.40 دستمال مرطوب در هر قوطی.اندازه دستمال مرطوب 16*16 سانتی متر است.پارچه نبافته ضخیم دو تا شده.